Is jouw startup Investor Ready?

Is jouw startup Investor Ready?

Voorbereiding voor een nieuwe financieringsronde

Je hebt funding nodig voor je startup om je prototype verder te ontwikkelen, met de productie te beginnen of marketingactiviteiten te starten. Je zoekt mogelijke financieringsbronnen, maar is je startup Investor Ready?

Investor Readiness betekent begrijpen welke belangrijkste punten die investeerders willen weten over jouw business zodat ze kunnen beslissen of ze in je bedrijf willen investeren. Om de kansen voor een financieringsronde te verhogen moet je de criteria van de investeerders goed begrijpen. Investeerders gebruiken deze criteria om je business te beoordelen. Het is belangrijk om je business vanuit hun standpunt te presenteren en je bedrijf te positioneren op een dusdanige manier dat het investeerders aantrekt. Dit vereist veel voorbereiding. Als je businessplan voldoet aan deze criteria en je weet je businesspropositie op een overtuigende en inspirerende manier te presenteren om de aandacht van de investeerders te trekken, dan is de kans op succes met de financieringsronde groter.

Keuze voor de investeerders

Een startup gaat door verschillende levensfasen zoals research, proof of concept, pre-seed, seed, early stage, groeifase, stabilisatie en eventueel neergangfase. De financieringsbronnen variëren per levensfase. In het begin kan je geholpen worden door de familie en de vrienden die je geld kunnen lenen. Daarna is het mogelijk particuliere investeerders te benaderen die hun eigen vermogen willen steken in je startup. Crowdfunding kan ook een optie zijn, waar je funding krijgt van het publiek. Vanaf pre-seed is het mogelijk funding te krijgen van regionale overheidsinstanties en hun fondsen. Venture capitalists komen later in beeld. Er zijn venture capitalists die startups financieren vanaf de seed fase. Corporate venture capital is een optie als een grote onderneming interesse heeft en bereid is om corporate middelen in je startup te investeren.

Het is belangrijk om te weten dat de criteria van de investeerders, voorwaarden en bedragen voor funding kunnen variëren. Venture capitalists kunnen meer criteria toepassen dan de andere investeerders. Op basis van hoeveel funding je nodig hebt en wanneer je klaar bent met je voorbereidingen kan je een short list van investeerders opstellen en deze benaderen.

Criteria van de investeerders

Het kiezen van de juiste startup is de uitdaging van de investeerder. Investeerders gebruiken bepaalde criteria om de startups te selecteren. Bijvoorbeeld, ze kijken of de business van de startup past bij hun focus, scope, investeringslimiet en regio.
Investeerders gebruiken bepaalde criteria om je business te evalueren. Om jouw succeskansen bij een financieringsronde te verhogen moet je deze criteria goed begrijpen. Het is essentieel om de investeerders te vertellen wat ze moeten weten om te beslissen of ze in je bedrijf willen investeren. Kijk naar je businessplan door de ogen van de investeerders en probeer hun zorgen weg te nemen.
Hieronder vindt je de meest voorkomende criteria. Je kan deze criteria en de vragen gebruiken om je voor te bereiden op de presentatie en discussie met de investeerders.

1. Marktpotentieel

Voldoet het product of de dienst van je startup aan een duidelijk herkenbare behoefte? Bied je een oplossing voor een probleem met een grote potentiële markt? Heeft je startup goed schaalbare businessmodellen? Kan je aantonen dat er een strategie is om een aanzienlijk deel van de markt te claimen? Laten jouw doordachte financiële projecties, gebaseerd op gezonde veronderstellingen, consistente winst en groei van cashflow zien?

2. Concurrentievoordeel

Heb je een onderscheidende businesspropositie die zorgt voor succes op lange termijn? Heb je kennis over de concurrentie op de markt en de sterke en zwakke punten van elke potentiële concurrent? Hoe ziet de oplossing uit in vergelijking met die van de concurrentie? Heeft je bedrijf een uniek vermogen dat het onderscheidt en zorgt voor toegangsbarrières die kunnen voorkomen dat andere bedrijven je klanten voor zich winnen met een vergelijkbaar aanbod? Hoe onderscheidend is jouw intellectuele eigendom en domeinkennis?

3. Gebruik van financiële middelen

Hoe ga je zorgen voor efficiency binnen een kapitaalronde? Kan je startup binnen een paar jaar groeien tot een winstgevend bedrijf? Hoe snel kan je de belangrijkste mijlpalen bereiken die de waarde van het bedrijf verhogen? Heb je een onderbouwing voor de financiering van activiteiten zoals onderzoek en productontwikkeling, sales en marketing en aannemen van mensen? Zijn de financiële investeringen in lijn met de beoogde rendementen?

4. Effectief team

Bestaat het team uit getalenteerde mensen met ervaring, trackrecord, passie, gedrevenheid? Heeft het team goed begrip van de zakelijke uitdagingen? Kan je de verwachte transparantie, integriteit en flexibiliteit laten zien?

Presenteren aan de investeerders

Hoe moet jouw presentatie uitzien? Welke structuur moet je toepassen? Zoals met de criteria, helpen we je daarmee. Newness biedt hulp met een Investor Readiness training. De doelstelling van de training is de startups helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe subsidieronde door de criteria en het proces van investeerders goed te begrijpen, hoe je investeerders kan selecteren en benaderen, en een overtuigende en inspirerende presentatie voor te bereiden om de kans op een succesvolle financieringsronde te verhogen. Om de training effectief en interessant voor de deelnemers te maken is de training interactief en praktijkgericht. Praktische voorbeelden worden gegeven en door oefeningen tijdens en huiswerk aan het eind van de sessies wordt ervoor gezorgd dat de deelnemers hun opgedane kennis in praktijk kunnen brengen. Investeerders en een entrepreneur zullen als gast sprekers voorbeelden geven van de praktijk. Het programma bestaat uit een dag training met interactieve sessies en een halve dag waarin de deelnemers hun business presenteren aan een panel.

Wil je graag deelnemen aan de training? Neem contact met ons op.

0
Explore new business models with Industry 4.0

Terms and Conditions          Copyright © All Rights Reserved