Wij helpen u om de behoefte te onderzoeken en de strategie te definiëren om samen te innoveren. De eerste stap is een antwoord geven op de vraag waarom het zinvol is om samen te innoveren. Wat zou de groei van uw bedrijf bevorderen? Gewenste voordelen kunnen zijn

 • Geïntegreerde waardeproposities aan de klanten
 • Toegang tot middelen en markt, efficiëntie (schaalgrootte)
 • Flexibiliteit om te reageren op veranderingen in de markt en het marktpotentieel te
 • Een innovatiestrategie die aansluit bij de marktbehoeften

Onze aanpak omvat de volgende stappen:

 • Quick scan van het groeipotentieel
  • Wat zijn de sterke en zwakke punten?
  • Wat zijn de obstakels bij het realiseren van uw doelstellingen?
 • In kaart brengen van het ecosysteem en anticiperen op de veranderingen
 • Beoordelen van de doeltreffendheid van de exploitatie van het ecosysteem
 • Analyseren en identificeren van de kansen
 • Identificeren van de interne en externe middelen om de nieuwe innovatiestrategie te realiseren

Algemene Voorwaarden           Copyright © All Rights Reserved