Samen innoveren vereist een nieuwe denkrichting. Externe focus, openheid, communicatie en het ontwikkelen van relaties zijn essentiële elementen. Competenties en taken dienen aangepast te worden aan uw nieuwe strategie en doelstellingen.

Wij helpen u om uw organisatie vorm te geven

  • Stimuleren van verschuiving in de denkbeelden van mensen en creëren van externe focus
  • Vormgeven aan het competentieprofiel
  • Vormgeven aan functies, rollen en stijlen

De samenwerking met uw partner moet goed worden ontworpen om effectief te zijn. Wij helpen u vorm te geven aan uw samenwerking

  • Selecteren van de juiste samenwerkingsmodellen met win-win scenario's
  • Ontwikkelen van een samenwerkingsplan en dit evalueren ten aanzien van uw zakelijke doelstellingen
  • Contacten leggen met de partner
  • Ondersteunen van het proces en juridisch kader voor wederzijdse bescherming
  • Vastleggen van Intellectuele eigendom (octrooien e.d.)
  • Onderzoeken van financiële constructies (opties voor de financiering, dochteronderneming, venture modellen)
  • Inzicht verkrijgen in beleid en regelgeving

Algemene Voorwaarden           Copyright © All Rights Reserved